سلام، چرا فرمت تاریخ در سایت مرکز آموزش زبان فارسی به میلادیه؟ منظورم سایت اداره کل دانشجویان بین المللی دانشگاه فردوسی مشهد هستش؟ اگه برای راحتی این دانشجویان خارجی که فارسی آموز هستند، تاریخ سایت رو با فرمت میلادی تنظیم کردید که کار اشتباهی هست چون اونا باید هم با زبان فارسی و هم با سبک زندگی ایرانیان اعم از فرهنگ و زبان و آداب و رسوم و تاریخ و... آشنا بشوند و به نظر من این کار اشتباهی هست! ضمناً یک سئوال؟ کدام کشوری رو سراغ دارید که دانشگاه دولتی اش برای راحتی دانشجویان ایرانی، فرمت تاریخ سایت دانشجویان خارجی رو به ...
... فرمت هجری شمسی تنظیم کرده باشه؟... مثلاً دانشگاه های ترکیه که بیش از 110 هزار دانشجوی خارجی دارند، این کار رو کردند؟ حتی یک دانشکده که هیچ، یک کالج هم این کار رو نکرده؟! چون کار درستی نیست! زبان و تقویم هر کشور، جزو لاینفک و جدانشدنی از هم هستند و تعجبه که این اداره کل به جای پاس داشتن زبان فارسی، تقویم میلادی رو حمایت میکنه! ضمنا آدرس سایت هم اینه: http://iso.um.ac.ir