باسلام خدمت مدیر سایت اندیشکده فرهیخت و تشکر از زحماتتان, یک نکته مهم در خصوص دانشگاه بین المللی امام رضا علیه السلام و آن اینکه این دانشگاه تنها دانشگاهیست که عنوان بین الملل را در شرق کشور و در میان 178 دانشگاه و دانشکده و مرکز آموزش عالی و مؤسسه علمی کاربردی خراسان رضوی دارد و در مرکز کشور هم تنها دانشگاه بین المللی امام خمینی (رحمه الله علیه) هست و اگر جستجو کنید دانشگاه دیگری را...
... در کل کشور نمی بینید که وزارت علوم یا وزارت بهداشت با اختصاص عنوان بین الملل در اسم دانشگاه موافقت کرده باشد و این نکته خیلی مهمی است. اما وقتی جایگاه این دانشگاه را در سایت شما میبینم متعجب میشوم که چطور ممکن هست چنین چیزی؟! یا رصدهای ده ساله شما درست نیست یا اینکه این دانشگاه در عرصه بین الملل و دیپلماسی دانشگاهی متأسفانه نتوانسته فعالیت خوبی داشته باشد؟ لطفا پاسخ دهید. با تشکر