سلام لطفا به مسولان دانشگاه فردوسی مشهد و دانشگاه علوم پزشکی مشهد تذکر دهید که زبان فارسی رو پاس بدارند و واژه های من درآوردی رو لااقل اونا استفاده نکنند! من یک بار قبلاً در همین سایت اندیشکده مطرح کردم و ممنونم که شما هم انتقاد من رو عینا منتقل کردید، اما گویا توجه نمی کنند و همچنان کلمه «بین المللی سازی» دانشگاه در مصاحبه های مسولان جا باز کرده و دارد جا می افتد! هرچند مدت کوتاهیه باب شده، ولی اساسأ واژه غلط و اشتباهی هست چون پسوند ساز به معنی ساختن هیچ موقع بعد یک واژه مرکب عربی نمی تواند بیاید!! این مثل این میمونه ...

... که بخواهیم یک رود محلی رو در ایران به اندازه مثلا رودخانه شط العرب، توسعه دهیم و بزرگ کنیم و بعد بیاییم و بگوییم پروژه «شط العرب سازی»!!! خوب ببینید چقدر بی معنی و خنده دار میشه؟! در حالی که به راحتی و بسیار پرمعنی و به شکل صحیح می‌تونند به جای تلاش برای بین المللی سازی دانشگاه بگویند: تلاش برای «توسعه روابط خارجی» دانشگاه . با تشکر فراوان