سلام, مگرنه این است که باید حرمت امامزاده را متولی نگهدارد, پس این اظهار نظر آقای حجت الاسلام سبزیان مدیرکل کتابخانه های عمومی استان چیه که گفتند: جشنواره امام رضا(ع) میتواند المپیک!! فرهنگی کشور تلقی شود؟! اگر شخصی غیراز یک روحانی و یک چهره فرهنگی و کتابخوان این اظهارات بدعت آمیز راداشت میتوانستیم حمل برغفلت کنیم اما ایشان چرا؟ اولاً المپیک و جام جهانی فوتبال و...
به قول بسیاری ازهمفکران ایشان, یک ورزش استعماری است وعمله فوتبال, آلت دست جهان استکبار است (که البته من با این ادبیات و این قاطعیت, قبول ندارم), حتی میگویند که پشت فوتبال سپ‌ بلاتر نیست بلکه دکتر هنری کسینجر است! حالا به هر حال, چطور ایشان یکی از نابترین و مقدسترین و مردمیترین رویدادهای فرهنگی وهنری وبین المللی 16 ساله کشور را با المپیک مسأله دار تشبیه میکنند, جای تعجب و البته گله دارد؟! ثانیاً حالا چه اصراری هست که در هر مصاحبه فرهنگی ودینی, یک کلمه وواژه غربی ونامأنوسی بکارببریم تا اصطلاحا نواندیش باشیم؟! و اگر هم اصرار هست,چرا مثلا نمیگوییم این جشنواره رستاخیز طبیعت فرهنگ وهنرکشور یا بهار فرهنگ وهنر کشور هست که درست تر با مفهوم جور درمیاد؟! ثالثاً حالا روی عدم توجه کافی, یه کلمه اشتباهی در مصاحبه ها بکار برده میشه, چرا اهالی نکته سنج رسانه این واژه ها را از متن مصاحبه ها حذف نمی کنند تا چه برسه به این که اتفاقاً آنرا هم بولد و تیترش میکنند؟ و کلام آخر سعی کنیم همه, حریم های رویدادهای ارزشی و سرمایه های معنوی خودمان را حفظ کنیم تافردا روزی چنین ادبیاتی باب نشود که مثلا یک بزرگوار دیگر فرداروزی بیاید وبگوید که جشنواره امام رضا(ع) هالیوود نظام هست! بهوش باشیم. باتشکر از سایت خوبتان